FACEBOOK
Naleznete nás i na facebooku Sdh Valašská Polanka
NEJBLIŽŠÍ AKCE VE SBORU
"POHÁROVÉ SOUTĚŽE" - Dne 11. června pořádáme již 12. ročník soutěží mladých hasičů a dospělých. Upozorňujeme, že rezervace pořadí v letošním roce nebude spuštěna z důvodu problémů v minulém ročníku. Přihlášky v den soutěže.

Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 7 nalezených)

Celá jednotka se poprvé zapojila do školení pro jednotky obcí kategorie JPO II a JPO III, které jsou organizovány HZS ZLK na jejich stanicích. Příslušníci stanice ve Vsetíně směny A, proškolili naše členy v několika oblastech požárního výcviku a také si mohli v praxi vyzkoušet průnik do uzavřených prostor v dýchací technice. Děkujeme směně A za provedené školení. Několik fotografií naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 21. 04. 2012 |

V pátek 26.3.2010 byl operačním střediskem Zlín vyhlášen požární poplach k výjezdu. Ohlášen byl v 18,42 hodin a jednotka vyjela v 18,45 do katastru obce Prlov místní části Neratov. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno hoření trávy na dvou místech v délce cca 150 m. Na místě již zasahovala jednotka z Prlova. Postupně se dostavilo celkem 9 cisteren. Naše jednotka ve spolupráci s HZS Vsetín a jednotkou Prlov provedla uhašení požáru. Další povolané jednotky se po půlhodině vracely na základny. Na místě zůstala jednotka Prlov k dohlídce. Naši hasiči se vrátili na základnu ve 20,50 hodin. Několik fotek naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 28. 03. 2010 |

Dne 30.8.2009 se uskutečnilo plánované cvičení naší lezecké skupiny hasičů. Pod vedením instruktora Romana Balšána bylo připraveno celodenní zaměstnání. Již v 9 hodin byl odjezd na viadukt do Lužné, kde probíhá většina cvičení. V první části se opakovaly základní dovednosti v jištění, práci s nářadím a materiálem, uzlování a slaňování. V odpoledních hodinách se nacvičovalo zachraňování uvíznutých osob ve výšce na laně a její dopravu na pevnou zem. Závěr cvičení byl v 17 hodin a účastnilo se ho celkem 6 našich členů. Několik fotek na 3 listech se začátkem naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 30. 08. 2009 |

Jednotka obce zasahovala při požáru přístavku ve Vsetíně - Dušné. Za velmi ztížených dojezdových podmínek se naši hasiči zapojili dne 1.7.2009 v 15.15 hodin do likvidace požáru, který pravděpodobně vznikl od blesku, v místní části Vsetína. Po prudkém dešti a bouřce byl dojez k požáru komplikovaný a několik cisteren se dostalo do potíží. Jelikož se jednalo o odlehlou část a přístavek se sklepem byl kompletně ze dřeva, došlo k celkovému shoření objektu. Podařilo se zachránit vedle stojící dřevěnici. Komplikace vznikly také při hašení, kdy byl zásah veden vedle přehořeného el. vedení. Foto zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 06. 07. 2009 |

Dne 27.8.2008 se uskutečnilo plánované praktické cvičení členů výjezdové jednotky vyčleněných pro práce ve výškách. Cílem bylo zdokonalení technik slanění a výstupu po laně. Místem výcviku byl zvolen železniční viadukt v Lužné. Instruktor p. Balšán prověřil členy zda nezapoměli důležité praktiky a jištění. Členové měli možnost vyzkoušet nové situace mezi které patří i sjezd po ocelovém laně mezi dvěma body a následné slanění z výšky. Dále procvičili slanění přes hranu mostu a výstup po laně na most. Výsledkem tohoto cvičení byl spokojen i velitel jednotky a jeden z členů tohoto družstva Rostislav Zrník. Pro usnadnění práce v tomto oboru máme v letošním roce naplánován i nákup dalšího vybavení a proškolení o správném použití. Vybavení je konzultováno s instruktorem, který následně zajistí dodávku materiálu. Věříme, že další podzimní školení bude opět přínosem pro zdokonalení výjezdové jednotky. Pořízené foto zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 30. 08. 2008 |

Dne 16.5.2008 ve 04.00 hodin byl místními občany spozorován požár v areálu tanečního kola. Ihned po ohlášení bylo informováno operační středisko HZS Zlínského kraje a vyžádán výjezd jednotky HZS ZLK stanice Vsetín. Již při příjezdu naší jednotky k místu požáru bylo jasné, že se nepodaří objekt zachránit a proto jsme se s profesionály snažili zabránit rozšíření požáru na další objekty, které mají v pronájmu místní sportovci. Po hodině zásahu bylo požářiště předáno vyšetřovatelům ke zkoumání příčin. Byly stanoveny dvě verze vzniku požáru a to technickou závadou na elektroinstalaci nebo úmysl. Byl nasazen i speciálně vycvičený pes pro zjišťování přítomnosti neznámých látek. Vyšetřování probíhalo až do poledních hodin. Poté bylo opět požářiště předáno k likvidaci a očištění celého prostoru. Za spolupráce obecního úřadu, sportovců a místních občanů byly práce spojené s likvidací ukončeny v 16.00 hodin. Ve spolupráci se soukromou firmou, která poskytla plošinu, byly smýceny dvě lípy zasažené žárem. Již ve večerních hodinách na tanečním kole pořádali svou plánovanou taneční zábavu místní sportovci. Několik fotografií naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 18. 05. 2008 |

Naši členové se v letních a podzimních měsících připravovali pod vedením instruktora na práci ve výškách a slaňování. Teoretické cvičení probíhalo ve zbrojnici a klubovně SDH, kde se učili jak pracovat s lanem, postrojem a karabinami. Praktická část proběhla na viaduktu v Lužné a Čertových skalách v Lidečku. Další zdokonalovací školení bude probíhat v roce 2008.Fotografie jsou k vidění v albu Technika a výcvik.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 18. 11. 2007 |

© 2007 - SDH Valašská Polanka
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Web design by Ramok