Jednání VVH sboru.

Autor: Jaromír Polanský <info(at)hasici-valasskapolanka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 01. 2012

Úvodní slovo a zahájení jednání měl velitel sboru, který přívítal všechny členy a hosty. Zavítaly mezi nás delegace sborů z Leskovce, Seninky, Lužné, Prlova, Pozděchova a přátelé z SDH Polanka nad Odrou. Mezi dalšími hosty byl starosta KSH Zlín a OSH Vsetín br. Krajča Josef, paní Marcela Pokorná z RH Security, člen zastupitelstva obce Valašská Polanka Jaromír Kašpar a nelze opomenout i hudbu Veselá pětka. Starosta sboru seznámil všechny se zprávami ze všech oblastí činnosti, rozpočtem a plánem činnosti na rok 2012. Všechny akce byly hodnoceny velmi dobře a také se podařil naplnit rozpočet sboru. Bratr Josef Krajča ve svém vystoupení vyzvedl dobrou činnost sboru a seznámil jednání s akcemi, které jsou připravovány v roce 2012 v okrese i kraji. Po skončení jednání nám zahrála Veselá pětka k tanci i poslechu a společně jsme se bavili do pozdních večerních hodin. Všem přítomným, kteří se zapojili do diskuse děkujeme za přání a podporu. Několik pořízených fotografií naleznete zde.