Funkční označení dobrovolných hasičů

Autor: administrator <ramok(at)ramok.com>, Téma: Současnost, Vydáno dne: 30. 05. 2007

Neznáte hodnosti požárníků a funkcionářů? Nevíte co která zkratka znamená? Náš článek Vám pomůže.


Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


Člen SH-ČMS


Člen SH-ČMS
po 3 letech


Člen SH-ČMS
po 5 letech


Člen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)


Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MH


vedoucí kolektivu


Člen SH-ČMS
člen výboru
revizor


Člen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR


starosta SDH


aktivista okrskového
výboru


člen okrskového
výboru
okrskové RR

okrskový revizor


Člen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR


starosta okrsku


inspektor OSH


vedoucí inspektor OSH


člen odborné rady OSH


člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR


náměstek starosty OSH
předseda ORR


starosta OSH


pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH


vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH


ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS


člen odborné rady SH-ČMS


člen ÚKRR


člen výkonného výboru SH-ČMS


předseda krajské řídící rady SH-ČMS


ředitel kanceláře SH-ČMS


náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR


starosta SH-ČMS

 

Zásahová jednotka SDH obce


hasič JSDH


starší hasič JSDH


strojník JSDH


technik JSDH


velitel družstva JSDH


velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH


velitel jednotky JSDH

 

Vysvětlivky

VD - ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
ешко английский